image description

Maatwerk financiering

De Drentse Energie Organisatie is het Energiefonds van de Provincie Drenthe. Ons doel is het versnellen van de energietransitie in Drenthe. Wij doen dit door het verstrekken van financieringen aan duurzame energieprojecten en het geven van ondersteuning bij de totstandkoming van deze projecten.

Kom ik in aanmerking?

De Drentse Energie Organisatie ondersteunt projecten

image description

Die werken op basis van een techniek die het gebruik van fossiele brandstoffen vervangt of vermindert

image description

Met een hoofdsom lening/participatie van minimaal € 50.000,- en maximaal € 1.000.000,- per project en maximaal 50% van het benodigde vreemde vermogen.

image description

Die beschikken over een gezonde businesscase

Werkwijze

Na ontvangst van het aanvraagformulier wordt het financieringsverzoek z.s.m. in behandeling genomen. 

De Drentse Energie Organisatie beoordeelt de door de initiatiefnemers aangeleverde documentatie en zal de aanvrager uitnodigen voor een startgesprek. N.a.v. het gesprek en de informatie besluit men of het project valt binnen de criteria en of er een voorlopige  projectreservering wordt aangemaakt. 

Het kan zijn dat er aanvullende informatie nodig is voor het nemen van een definitief besluit omtrent financieren.  Wanneer alle informatie is ontvangen en verwerkt neemt het Bestuur van de Drentse Energie Organisatie het definitieve besluit om wel of niet over te gaan tot het aanbieden van een financieringsvoorstel.

Voorwaarden

    • Hoofdsom lening/participatie minimaal  € 50.000 en maximaal € 1.000.000 per project; 
    • Financiering vanuit Drentse Energie Organisatie is maximaal 50% van het benodigde vreemde vermogen;
    • Financieringsvoorwaarden (rente, aflossing) worden afgestemd op de kenmerken en kasstromen van het project.